Phone: 0850-466-01-54
Email: info@visitick.com
Yapı Ana Bilim Dalı Seminerleri – 2018
Yapı Ana Bilim Dalı Seminerleri – 2018
Bilet Adı Açıklama Fiyat
Kayıt Kapalı Yapı Ana Bilim Dalı Ücretsiz

Yapı Ana Bilim Dalı Seminerleri – 2018 

19 Nisan 2018 

9:30 Açılış 

  1.  Ulu Önderimiz Gazi M. K. Atatürk ve Silah Arkadaşları, Milli Mücadele Kahramanları ve Aziz Vatan Şehitlerimiz ve Gazilerimize Minnet ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 

 Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Açılış - Hoş Geldiniz Konuşması 

 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanının Açılış Konuşması 

 Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Konuşması (Seminer Programı Sunumu) 

10:00 Davetli Konuşmacılar 

Prof. Dr. M. Nuray AYDINOĞLU

‘ Türkiye Deprem Yönetmeliklerine Tarihsel Bir Bakış ’

İnş. Yük. Müh. Ali BAYRAKTAR 

(Sismik Güçlendirme Merkezi - SGM), ‘ Yığma Yapı Mühendisliğinin Gelişim Tarihi ’

11:30 - 12:00 Tartışma (Dinleyici Katkıları) 

12:00 - 13:30 Ara 

13:30 Seminer Sunumları 

Doç. Dr. Kemal BEYEN, ‘Deprem ve Çevrel Titreşimler Etkisinde Yüksek Binalarda İnsanın Algısı ve Komfor Kalitesinin Değerlendirilmesi - Determination of Level of Comfort and Perception for a Human Body in Tall Building Structures Subjected to Earthquake, Blast and Ambient Vibrations’ 

Doç. Dr. Kemal BEYEN, ‘Fatih Camii ‘nin Zaman ve Frekans Ortamında Çevrel ve Deprem Tepki Analizleri - Ambient And Earthquake Response Analysis of The Fatih Mosque in T-F Domain’ 

Doç. Dr. Fuad OKAY, ‘Değişken Kesitli Kolonların Burkulma Yükünün Kuvvet Serileri Yöntemiyle Belirlenmesi - Determination of the Critical Buckling Load of The Columns With Variable Cross-Sections by Using The Method of Power Series’ 

Doç. Dr. Seval Pınarbaşı, ‘Çelik Eğilme Elemanlarının Tasarım İlkelerinin Eski ve Yeni Yönetmeliklere Göre Kıyaslanması – A Comparative Study on Former and New Turkish Design Guidelines for Steel Flexural Members’ 

15:00 – 15:20 Ara 

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKPINAR, ‘Kocaeli Üniversitesi, Yapı Laboratuvarında Gerçekleştirilmiş Olan FRP Güçlendirme Çalışmaları - Experimental Researches on FRP Strengthening Carried Out in Structural Testing Laboratory of Civil Engineering Department in Kocaeli University’ 

Yrd. Doç. Dr. Serkan Engin, ‘Zemin Dalgası Kayma Hızının Çok Katlı Betonarme Çerçeve Yapıların Davranışına Etkisi – Effect of Shear Wave Velocity of Soil on Behavior of the Mid-Rise RC Frame Structures’ 

İnş. Yük. Müh. Ömer Fatih SAK, ‘Bitişik Nizam Betonarme Yapılarda Çarpışma Etkisi ve ZamanFrekans Alanında Performans Analizleri - Collision Effect of Attached RC Structures and Performance Analysis in Time-Frequency Domain’ (4.UDMSK ÖDÜL En İyi Konu-Poster Sunum Birinciliği) 

İnş. Yük. Müh. Günal EREN, ‘Zemin Davranışı ve Mesnet Koşullarının Tarihi Yapıların Dinamik Davranışına Etkisi - Effects of The Local Soil Behavior and Support Conditions on Earthquake Response of The Historical Structures’(4.UDMSK ÖDÜL AÜ-B ve T - B Teorik Bilimler Dergisine Seçilen Bildiri) 

16:50 Teşekkür ve Kapanış